Een ogenblik geduld a.u.b.

Rapportage Versterkte uitvoering energiebesparingsplicht (VUE3)

Deze pagina geeft uw voortgangsrapportages weer voor de gemeenten waar u de werkzaamheden heeft uitgevoerd. U bent verantwoordelijk voor een juiste en volledige registratie van deze werkzaamheden. Per gemeente registreert u het uitgevoerde werk voor de omgevingsdienst, regionale uitvoeringsdienst of gemeente (zogenaamde afnemer).

Doel registratie

U registreert ieder half kwartaal het afgeronde werk. Met uw registratie bewaakt Rijkswaterstaat de voortgang van de uitvoering VUE. Ook gebruikt Rijkswaterstaat uw registratie om uw facturen te kunnen betalen. De facturatie richt zich op een uitvoeringsperiode van 6 weken. Uw facturatie kan 2 weken hierna starten op basis van uw afgesloten registratie. Ook vormt uw afgesloten registratie de basis voor ons online monitoringssysteem energiebesparings- en informatieplicht.