Een ogenblik geduld a.u.b.

Rapportage Versterkte uitvoering energiebesparingsplicht (VUE)

Deze pagina geeft uw voortgangsrapportages weer voor gemeenten waar u de VUE-werkzaamheden uitvoert. U bent verantwoordelijk voor een juiste en volledige registratie van deze werkzaamheden. Per gemeente registreert u de uitgevoerde werkzaamheden voor de afnemer (de omgevingsdienst, regionale uitvoeringsdienst of gemeente).

Doel registratie

U registreert ieder half kwartaal de voortgang van uw werkzaamheden. Met uw registratie bewaakt Rijkswaterstaat het verloop van de uitvoering VUE. Ook gebruikt Rijkswaterstaat uw  registratie om uw ingediende facturen te betalen. De facturatie kan elke 6 weken starten op basis van uw (afgesloten) registratie. Ook vormt uw (afgesloten) registratie de basis voor ons online monitoringssysteem energiebesparings- en informatieplicht.

Planning uitvoering

Door de Coronapandemie zijn de mogelijkheden in onze samenleving beperkt, ook op werkgebied. Hierdoor is de uitvoering van de VUE 2020 vertraagd. Met goedkeuring van het ministerie van EZK verlengt RWS de periode om werkzaamheden in 2021 alsnog uit te voeren. Tot en met 30 juni 2020 is de uitvoeringsperiode verlengd met 6 maanden.